DE SENSE HOTEL

1469 SanYuanLi Street
Guangzhou
China