YI FENG AIRPORT HOTEL

Fuwei road Xishiwei
Shenzhen
China