HOTEL MUME

261 Shinmonzen dori Umemoto
Kyoto
Japan