KING COURT HOTEL

379 Longkou West Road
Guangzhou
China