FULEJIUZHOU INTERNATIONAL HOTEL

1 Furong Road
Mianyang
China