Hotel Precede Nagoya

4-6-1, Sakae, Naka-ku
Nagoya
Japan