BAN SHAN INTERNATIONAL HOTEL

8 Dongxi Avenue
Shenzhen
China