YUE HUA INTERNATIONAL HOTEL

19 Longkoudong Road
Guangzhou
China