JIAMAOGUANQI BUSINESS HOTEL

108 Jianguo Road
Beijing
China