The Fern - An Ecotel Hotel Jaipur

3, Airport Plaza , Nr.Durgapura
Jaipur
India