Laozhuancun China Community Art and Culture Hotel

No. 8 Minjiangsan Road, Shinan District
Qingdao
China