PAN YU JUNLAN BUSINESS HOTEL

99 Luoxi Avenue Yingbin Road
Guangzhou
China