GT STARWING HOTEL CBD AREA

19th Jian Hua South Road
Beijing
China