Hotel Ohedo

2-68-5 Ikebukuro Toshima-ku
Tokyo
Japan