Kichijoji Dai-ichi Hotel

2-4-14, Kichijoji-Honcho
Musashino
Japan