AL RAYA SUITES

Bldg 165 Blck 408 Av 28
Manama
Bahrain