City Lake Hotel

462 Sec 5 Cheng Gong Rd
Taipei
Taiwan