QINGDAO AIRPORT HOTEL

177 Liuting International Airp
Qingdao
China