XINDING GARDEN HOTEL

135 Yan an Road
Hangzhou
China