Guangzhou Country Garden Holiday Islands Hotel

Shanqian Road
Guangzhou
China