Crowne Plaza Hotel Antalya

Gursu Mahallesi 306 Akdeniz Bu
Antalya
Turkey