GUIZHOU LONG YUE HOTEL

1 Yan an middle road
Guiyang
China