Royiatiko Hotel

27 Apollonos Street
Nicosia
Cyprus