EASTERN PEARL HOTEL

389 Zhujiang Road
Nanjing
China