Bear Mountain Inn

Route 9W
Bear Mountain
New York
United States