ROYAL HOTEL PFORZHEIM

Wilferdinger Strasse 64
Pforzheim
Germany