CHANG FENG HOTEL

Xinqiao Beihuan road
Shenzhen
China