HUA WEI DA INTERNATIONAL HOTEL

499 West of Huangpu Avenue
Guangzhou
China