IBIS ZHONGSHAN THE CENTER

Zhongshan Road 107
ZHONGSHAN
China