Days Hotel Zhong Hui Changshu

81 New Century Road
Suzhou
China