DAYSUN INTERNATIONAL HOTEL

299 West of Zhongshan Street
Guangzhou
China