NANJIANG INTERNATIONAL HOTEL

304 Fei E Road
Liuzhou
China