NEW REGENT HOTEL

4 Kaicheng road Danshui
Huiyang
China