Hotel Rasso Kokusai Dori

1-3-43 Makishi
Naha
Japan