IBIS NANJING ZHONGHUA

88 1 ZHONGHUA ROAD
NANJING
China