YINFENG INT APARTMENT

31 Yunshan Road
Guangzhou
China