XINLONG BUSINESS HOTEL

50 Longyang Avenue
Wuhan
China