YANG YANG INTERNATIONAL HOTEL

132 Zhuque Avenue
Xian
China