Howard Johnson Changshan

Guangchang Ave
Changle
China