MASTER HOTEL XIANGMIHU

Xiangmei Road Shennan Avenue
Shenzhen
China