Chateau de Chine Sinjhung

No.82 Jhongjheng Road
Taipei County
Taiwan