Jiaxing Leeden Hotel

East Tower of Jiangnan Mall
Jiaxing
China