Gwesty Minffordd Hotel

Tal-y-llyn
Tywyn
United Kingdom