Shin Yokohama Kokusai Hotel

3-18-1, Shin-yokohama, Kohoku-ku
Yokohama
Japan