Motel 168 Guan Qian Street Inn

No. 9-69 Da Cheng Lane
Suzhou
China