New Otani Inn Yokohama

1 1 7 Sakuragi-cho Cho Naka Ku
Yokohama
Japan