Koh Samui Resort

78/2-19 M.5 T. Meanam
Ko Samui
Thailand