Hotel Wing International Ikebukuro

3-10-7 Higashi-Ikebukuro Toshima-ku
Tokyo
Japan