Hakone Hotel

65 Hakone Hakonecho Ashigar
Hakone
Japan