Holiday Inn Manchester-Media City UK

White Mediacity Salford
Manchester
United Kingdom